Yeni Dönem Yayıncılık

“Sosyalist yayın insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor.”

İnsanlığın kurtuluşunu hedefleyen sosyalist mücadele, tarihi boyunca birçok deneyim biriktirmiş, özgürlüğe açılan her düşünceyi gerçek kılmanın yollarını aramış ve hem pratik hem teorik alanda yazılı birçok kaynak biriktirmiştir. Bu birikim devrimci mücadelenin ortak birikimidir ve yarını kurma iddiasıyla yola çıkan her akıl bu birikimden beslenir.

Yaşadığımız coğrafyadaki köklü sosyalist yayın kültürünün devamcılarından olan Yeni Dönem Yayıncılık, 2003 yılından bu yana politika, devrimci sanat, sınıf mücadelesi gibi birçok alanda kitap yayınlıyor, aynı zamanda bu alanlarda çıkardığı süreli yayınlarla, insanlığın kurtuluşuna hizmet eden bir yayıncılık politikasıyla yayın hayatına devam ediyor.